Georgien

Sedan 2013 har Naturvårdsverket samarbetat med Georgien vad gäller avfallshantering.