Internationellt arbete med plast

Plastens miljökonsekvenser utgör en global utmaning och det krävs internationella samarbeten och gemensamma initiativ för att effektivt driva utvecklingen mot en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket deltar med sin expertis i ett flertal internationella samarbeten.