Svårt att nå 2010-taket för utsläpp av ammoniak

Ett nytt takdirektiv har trätt ikraft, men åtagandena om minskade utsläpp från det gamla direktivet gäller fortfarande. Sverige klarar inte taket för ammoniak.