EU:s utsläppstakdirektiv

EU:s takdirektiv anger högsta utsläppsnivåer för fyra centrala luftföroreningar som gäller för alla länder i EU. Sedan 2011 klarar Sverige sina åtaganden enligt direktivet. Nu pågår förhandlingar om ett nytt takdirektiv.