EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet)

EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det s.k. takdirektivet) gäller alla länder i EU. Sedan december 2016 innehåller direktivet nya detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och 2030.