Koldioxidinfångning och lagring (CCS)

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidinfångning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. Inom EU är en stor del av elproduktionen baserad på kolkraft. Där skulle CCS kunna vara ett bra framtidsalternativ för att kostnadseffektivt sänka utsläppen. I Sverige baseras endast en liten del av elproduktionen på kolkraft och CCS är främst aktuellt för att reducera processutsläpp från industrin.