EU:s klimatpolitik

EU:s medlemsländer har enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.