INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa

Inspire-direktivet (2007/2/EG), i grunden ett miljödirektiv, syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. Direktivet reglerar hur informationen skall byggas upp och göras tillgänglig via internettjänster..

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017Sidansvarig: Hernán De Angelis