Europeiskt program för human biomonitoring

2017 sjösattes EU-projektet Human biomonitoring for Europe. Syftet med programmet är att få en närmare koppling mellan hälsorelaterad miljöövervakning och forskning, för att också sätta vårt arbete i ett europeiskt sammanhang.

Sidan senast uppdaterad: 15 januari 2018Sidansvarig: Britta Hedlund