Pilottester av miljötryck inom EU

Mellan 2013 och 2017 genomförde EU-kommissionen ett pilottest för att utveckla förslag till gemensamma metoder för att beräkna miljöavtryck. Vid start ingick totalt 27 olika produktgrupper/organisationstyper. Pilottesten genomfördes i samarbete med medlemsstater, de branscher som listas nedan, livscykelanalysexperter och andra berörda aktörer.