Pilottester av miljötryck inom EU

Mellan 2013 och 2018 genomförde EU-kommissionen ett pilottest för att utveckla förslag till gemensamma metoder för att beräkna miljöavtryck. Totalt 27 olika produktgrupper/sektorer medverkade i pilotesterna. De genomfördes i samarbete med medlemsstater, industri, livscykelanalysexperter och andra berörda aktörer.