Pågående pilottester inom EU

Just nu pågår totalt 27 piloter för att utveckla gemensamma metoder för att beräkna miljöavtryck: 25 för produkter och 2 för organisationer.