Naturvårdsverket och miljöavtryck

Naturvårdsverket deltar i utvecklingen av EU-gemensamma metoder för att beräkna miljöavtryck. Vi samarbetar med svenskt näringsliv, andra nordiska länder och näringsliv, myndigheter och forskare i Sverige, för att ta fram underlag till det arbetet.