Naturvårdsverket och miljöavtryck

Naturvårdsverket deltar i arbetet med att utveckla gemensamma metoder för att beräkna miljöavtryck. För att ta fram ett väl förankrat underlag samarbetar vi med svenskt näringsliv, de nordiska länderna, forskare/livscykelanalysexperter och myndigheter.