Miljöavtryck

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan, så kallat miljöavtryck. Just nu pågår ett pilottest av metoden och Naturvårdsverket representerar Sverige i styrgruppen.