Miljöavtryck

EU-kommissionen har föreslagit en gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan, så kallat miljöavtryck. Just nu pågår ett pilottest av metoden och Naturvårdsverket representerar Sverige i styrgruppen för pilotestet.