Cirkulär ekonomi

Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare – vi behöver därför en mer hållbar tillväxt. Det krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle – en cirkulär ekonomi.