Utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår generation. Uppvärmningen av klimatet pågår och medför olika effekter för miljön, ekonomin och människors välbefinnande i hela Europa.