Jämförelser mellan Sverige och Europa

Hur klarar vi i Sverige våra miljöproblem jämfört med andra länder i Europa? Vi ligger bra till när det gäller andel ekologiskt jordbruk, andel förnybar energi, grad av återvinning av hushållsavfall och utsläpp av växthusgaser per person. Men vi hör till de mer genomsnittliga länderna inom t.ex. områden som energianvändning och resurseffektivitet.