Europas miljö – tillstånd och utblick 2015

Det behövs en mer ambitiös miljöpolitik om Europa ska uppnå sin vision för 2050 – leva gott inom planetens gränser. Det behövs också nya strategier för hur vi hanterar komplexiteten av många miljöproblem. Varken nuvarande miljöpolitik eller ekonomi- och teknikdrivna effektiviseringar kommer att räcka till konstaterar Europeiska Miljöbyrån i sin rapport "Europas miljö – tillstånd och utblick 2015".