Miljötillståndet i Europa

Miljötillståndet i Europas länder redovisas i Europeiska miljöbyråns stora rapport som publicerades vart femte år.