EEA-nytt

EEA-Nytt är ett informationsbrev som riktar sig till dig som är en del av det svenska EEA-nätverket, eller på annat sätt berörs av samarbetet med EEA. Brevet informerar dig om viktiga och aktuella händelser inom EEA och kommer ut ett par gånger per år.