Nordiskt samarbete för cirkulär ekonomi

Naturvårdsverket deltar i en arbetsgrupp inom Nordiska Ministerrådet som vill driva på övergången mot en cirkulär ekonomi.