EU:s direktiv för biologisk mångfald

EU-kommissionen har stöd av genomförandekommittéer som fattar beslut i många frågor om naturvård, kopplat till naturvårdsdirektiven. Naturvårdsverket representerar Sverige i Habitatkommittéen och Orniskommittéen.