Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Under 2018 har regeringen föreslagit särskilda medel till anläggande och restaurering av våtmarker – håll utkik efter sista ansökningsdatum!