Workshop - statliga myndigheters insatser för att uppnå miljömålen

Workshop eftermiddagen 1 oktober som en del av Miljöledningskonferensen med fortsättning 2 oktober. Prioriteringar, arbetssätt, synergier mellan arbetet att verka för/bidra till att miljömålen uppnås och miljöledningsarbetet diskuteras.

Sidan senast uppdaterad: 3 september 2019Sidansvarig: Björn Pettersson