Välkommen till Naturvårdsverkets Viltförvaltarkonferens 2017

Konferensen riktar sig till länsstyrelsens handläggare och chefer inom viltförvaltningen, samt andra myndigheter som arbetar med viltförvaltning, exempelvis Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Polisen med flera.

Sidan senast uppdaterad: 30 augusti 2017