Välkommen till Naturvårdsverkets Viltförvaltarkonferens 2018

Årets konferens har ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelse. Forskningen är en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen. Vi hoppas att vi får forskarrepresentation några av dagarna och flera intressanta föreläsningar där nya och pågående projekt presenteras.