Värden i och skötsel av variationsrika bryn

Kursdag om övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Dagen vänder sig till rådgivare inom jord- och skogsbruk och kulturmiljövård samt förvaltare av skyddade områden.

Sidan senast uppdaterad: 6 mars 2019