Uppstartsmöte för tillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

Välkommen att delta på uppstartsdagarna i Göteborg. Dag ett innehåller en genomgång av regler och vägledningsmaterial. Dag två gör vi ett studiebesök på Lerjedalens Golfklubb.