Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

Välkommen till Tankesmedja för friluftsliv den 16–17 maj i Kristianstad.