Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Så minskar vi den lokala konsumtionens globala klimatpåverkan. Samarbete mellan Umeå kommun och Naturvårdsverket inom FN:s ramverk för hållbar konsumtion 10YFP.