Möte med nya datavärdar för naturdata om fåglar, fjärilar, arter och landskap

Ett förutsättningsskapande möte där de nya nationella datavärdarna för naturdata kommer att presentera sig. Mötet ska också bygga för en fortsatt bra dialog mellan utförare och datavärdar.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2021Sidansvarig: Urban Gunnarsson