Miljöövervakningsträff - Samordning och samverkan

Den 23 september anordnar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en samverkansträff. Träffen hålls i Karlstad.

Sidan senast uppdaterad: 10 juli 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson