Information för friluftslivet - som öppna data

Välkommen till en workshop där du som deltagare kan arbeta med era data om leder och anordningar för friluftsliv i SkötselDOS och det finns stöd tillgängligt från Metria och Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2017