Internationell workshop om luften, 24–26 juni 2013

Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ledande experter och forskare, beslutsfattare och förhandlare, internationella organisationer och näringsliv till en internationell workshop i Göteborg den 24-26 juni 2013. Ämnet på agendan var framtidens internationella luftvårdsstrategier.