Stationer i Verkstad för hållbara livsstilar

Från ord till handling! Det är temat för verkstadens åtta parallella stationer . Varje deltagare tilldelas en station efter att ha uppgett önskemål i anmälan.