Temadagar farliga ämnen i avfall

Måndag den 5 december och tisdag den 7 december 2016 hade Naturvårdsverket temadagar om farliga ämnen i avfall på Garnisonen konferens i Stockholm. Dagarna genomfördes som en del i arbetet med att uppnå giftfria och resurssnåla kretslopp.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2016