Seminarium om konsumtionens växthusgasutsläpp, 30 september 2015

Miljömålsberedningen bjöd in till ett seminarium om klimatpåverkan räknat som konsumtions-, import- och exportutsläpp: Sveriges klimatpåverkan i några olika perspektiv. Seminariet webbsänds i efterhand här på naturvårdsverket.se/utslappsseminarium.