Seminarium om hur tillsyn bidrar till ett förbättrat miljöbeteende

Under seminariet presenterades ny forskning om hur myndigheters tillsyn kan bidra till ett bättre miljöbeteende hos företag och verksamhetsutövare. Här kan du se de olika presentationerna som filmklipp.