Se filmen från: Hur går vi från linjärt till cirkulärt?

En växande befolkning med ökande materiella anspråk gör att jordens resurser blir allt knappare. För att trygga en hållbar framtid krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle. Här kan du se filmen med presentationerna från mötet.