Dokumentation från webbinarium för länsstyrelserna om invasiva främmande arter

Med anledning av kommande svensk förordning om invasiva främmande arter så anordnade Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten den 23 augusti ett webbinarium för länsstyrelserna.