Dokumentation från möten med länsstyrelserna om kommande arbete med invasiva främmande arter

I november 2018 genomfördes tre planerings- och samverkansmöten med länsstyrelserna i landet, i Malmö, Örebro och Umeå.