Intressentmöte januari 2017 om nationellt genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Intressentmöte om nationellt genomförande av EU-förordning (1143-2014) om invasiva främmande arter. Presentationer och sammanfattningar från möte 19 januari 2017 på Garnisonen konferens i Stockholm.