Grön infrastruktur för alla

Den 10 nov 2016 arrangerade Naturvårdsverket en heldagskonferens om grön infrastruktur – ett landsomfattande arbete som involverar och påverkar alla landskapets aktörer. På plats fanns nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringslivsrepresentanter, konsulter och andra berörda aktörer på lokal och regional nivå. Här kan du hitta dokumentationen från konferensen.