Vikten av problemanalys i miljöpolitiken – Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys 2019

Samhällsekonomisk problemanalys var temat för 2019 års Forum. Problemanalys är ett viktigt första steg i en samhällsekonomisk analys.

Sidan senast uppdaterad: 24 augusti 2020