Dokumentation från workshops på Tankesmedja för friluftsliv 2017

På Tankesmedja för friluftsliv hölls flera workshops som gav deltagarna fördjupad kunskap inom konferensens tema Natur för barn och unga. Här kan du ta del av presentationer och anteckningar.