Dokumentation från Tankesmedja för friluftsliv 2017

Den 5–6 april hölls Tankesmedja för friluftsliv, ett årligt forum för dialog och erfarenhetsutbyte inom friluftslivsarbetet. Över 250 personer samlades kring temat natur för barn och unga. Här kan du ta del av dokumentation från konferensen.