Dokumentation från Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjöd in till Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier den 15 mars 2018, det andra mötet i en rad möten inom ett treårigt initiativ. Här kan du ta del av dokumentationen från seminariet.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2019Sidansvarig: Yvonne Augustsson