Dokumentation från Dialog för en hållbar textil värdekedja

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver tillsammans dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Här finns dokumentation och filmer från dessa.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020