Dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården – vad vet vi redan idag, och hur gör vi verkstad av den kunskap vi har?

Plast är på många sätt ett bra material, som skapar många nyttor i exempelvis vården. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2020