Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 17 november 2020

 • Viltkonferensen 2020

  För andra året i rad slås Viltförvaltarkonferensen och Viltforskningsdagarna samman till den gemensamma Viltkonferensen. En nyhet för i år är att konferensen genomförs helt digitalt. Temat för Viltkonferensen 2020 är ”Från kunskap till handling – med kommunikation som verktyg”.

Kommande händelser

 • En effektiv framtida hantering av förorenade sediment

  Hur kan vi gemensamt bidra till en effektiv framtida hantering av förorenade sediment? Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment vill vi skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv hantering. Därför anordnar vi detta seminarium och bjuder in dig som på ett eller annat sätt är involverad i arbetet för åtgärder av förorenade sediment.

 • DNA-konferens 2020

  Välkommen till två inspirerande dagar om DNA-metodik i miljöarbetet. Den 8-9 december 2020 bjuder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten in till en digital nordisk konferens. Inbjudan och information om anmälan kommer inom kort.

 • Mobilitetsplan i Gent för minskad biltrafik - webbinarium om transporteffektivare stadsplanering för minskad biltrafik

  Filip Watteeuw, deputy Mayor for mobility and public space, i den belgiska staden Gent, med 260 000 invånare, berättar om stadens mobilitetsplan. Planen innebär en omfördelning av gatuutrymmet, med minskad biltrafik till förmån för gående, cyklister, kollektivtrafik och en mer levande stadsmiljö. Webbinariet hålls på engelska.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning

  Den 27-28 april 2021 håller Naturvårdsverkets en konferens om hälsorelaterad miljöövervakning. Mötet syftar till att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.

 • Miljöövervakningsdagarna 2021

  Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.