Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 19 oktober 2020

  • Mål 11-veckan

    Naturvårdsverket medverkar i Mål 11-veckan den 19–22 oktober om kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Konferensveckan arrangeras av Formas och fokuserar på det elfte målet, Hållbara städer och samhällen, i de Globala målen.

Kommande händelser