Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 08 oktober 2020

  • Gemensam ledningskonferens

    Gemensam konferens med ledningarna för Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tema för årets konferens är Regional hållbar landsbygdsutveckling.

  • Dialog för naturvård, fortsättningskurs

    Nu kan du som jobbar med naturvård delta i utbildningar och andra aktiviteter kring dialog för naturvård. Tanken är att stärka naturvårdsarbetet genom att öka dialogkompetensen hos medarbetare och organisationer. Temat för fortsättningskursen är Metodkompetens för dialog och konflikthantering.

Kommande händelser